Artukuły historyczne

Bitwa o Leyte

Stopnie wojskowe US Navy

W artykule posługiwałem się polskim tłumaczeniem stopni wojskowych. Dlaczego? Założyłem, że tak lepiej się będzie to czytać. Jednak tłumaczenie stopni, szczególnie marynarki, może nie być jednoznaczne, bo w każdym kraju hierarchia ulega zmianom co parę lat. Dlatego na wszelki wypadek w poniższej tabeli przedstawiam jakich polskich odpowiedników użyłem przy tłumaczeniu stopni US Navy.

marynarzApprentice Seamanmarynarz
marynarzSeaman 2nd Classstarszy marynarz
marynarzSeaman 1st Classmat
podoficerAviation xx 3rd Classstarszy mat
podoficerAviation xx 2nd Classbosmanmat
podoficerAviation xx 1rd Classbosman
podoficerChief Axxstarszy bosman
chorążyPetty Officer 3rd Classmłodszy chorąży
chorążyPetty Officer 2rd Classchorąży
chorążyPetty Officer 2rd Classstarszy chorąży
chorążyChief Petty Officerstarszy chorąży sztabowy
oficerEnsignpodporucznik
oficerLieutenant (junior grade)porucznik
oficerLieutenantkapitan
wyższy oficerLieutenant Commanderkomandor podporucznik
wyższy oficerCommanderkomandor porucznik
wyższy oficerCaptainkomandor
admirałRear Admiral (LH)kontradmirał
admirałRear Admiral (UH)wiceadmirał
admirałVice Admiraladmirał floty
admirałAdmiraladmirał

W amerykańskich podoficerskich stopniach marynarki zaznaczona była specjalizacja marynarza. Dlatego w zestawieniu specjalizacji podałem tu literki “xx“, które mogą oznaczać różne skróty. Na przykład ART3c, to Aviation Radio Technician 3rd Class, co u nas ma generyczny odpowiednik starszego mata. ARM2c, to Aviation Radioman 2nd Class, czyli u nas po prostu bosmanmat. AMM1c, to Aviation Machinist Mate 1st Class, a u nas bosman. CAP, to Chief Aviation Pilot, czyli starszy bosman.

Co ciekawe, w nazewnictwie stopni jest pewne przesunięcie między stopniami polskimi, a amerykańskimi. I tak najniższy stopień oficerski to u nas podporucznik marynarki, a w US Navy Ensign. Z kolei ich Lieutenant, to nasz kapitan. Podobnie ma się to w przypadku stopni admiralskich. Ich Vice Admiral to nasz admirał floty, a nasz wiceadmirał, to ich Rear Admiral (UH).

Udostępnij: